:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  9°C pochmurno z przejaśnieniami

Do wszystkich mokotowskich szkół, jak w całej stolicy, trafi preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej

Pierwszymi mokotowskimi szkołami, które otrzymały preambułę Konstytucji Rzeczpospolitej były Szkoła Podstawowa nr 85 oraz Zespół Szkół Licealnych i Technicznych przy ul. Wiśniowej 56.

Burmistrz Mokotowa Bogdan Olesiński, wspólnie z zastępcą Krzysztofem Skolimowskim, przekazali społeczności szkolnej teksty preambuły. Uczniowie odczytali ich treść, a następnie powiesili w widocznym dla wszystkich miejscu.

W kwietniu br. minęło dwadzieścia lat od uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe obowiązującej obecnie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązująca ustawa zasadnicza weszła w życie 17 października 1997 roku. Konstytucja ta jest najważniejszym aktem prawnym w Polsce. Polska Konstytucja złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów, podzielonych na 243 artykuły.

Preambuła do Konstytucji RP:

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

Fot. R. Motyl/UD

 


do wszystkich mokotowskich szkół, jak w całej stolicy, trafi preambuła konstytucji rzeczypospolitej - komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się